– Når jeg arbejder med par, lader jeg mig inspirere at Imago metoden. Styrken i denne metode er at parret får opbygget en kendt ramme og struktur, nogle spilleregler hvor begge er på lige fod, og hvor begge kan komme til orde og være sikker på at få sin plads. Kort sagt, at blive set, hørt og forstået. At få kontakt og være i kontakt. Der gives derigennem en mulighed for at få skabt en tryghed for begge parter, som kan give plads til en fælles rum for følelsesmæssig og personlig udforskning og udvikling. Når man kommer udover de kriser, som kan vise sig som magtkampe, og man igen genfinder lysten til at investere i parforholdet, kan man lære af hinandens forskelligheder og vende dem til en styrke. En vellykket parterapi kan ikke blot redde forholdet, men også betyde en positiv forandring og fordybelse af måden at være sammen på. Ofte er krisen det wake up call, der skal til, for at en nyudvikling kan begynde. Gennem terapien lærer man sig selv og sin partner at kende på en ny og som regel øjen åbner. Parterapi kan forebygge kriser og at konflikter og negative mønstre kører ubevidst videre. Parterapi kan skabe mere succes og bedre samlivsmønstre. Alle par, også velfungerende par, har særligt følsomme emner, der kan være vanskeligt at tale om, og jeg som terapeut kan hjælpe med at facilitere en dybtgående samtale om det, der er svært.
At gå fra at være kærester til forældre:
Måske står I, i denne situation hvor i er gået fra at være kærester til nu at være familie. For en del, er det ret overvældende at skulle gå fra at være kæreste til at blive familie.
At skifte fra kæreste til familie, er et af de overgange i livet, som skaber en afgørende og uigenkaldelig forandring.
Der kommer et spædbarn til verden, som straks kræver den fulde opmærksomhed i de fleste af døgnets timer, og fra det øjeblik hvor barnet kommer til verden, dukker nye og kendte følelser op.
Brud på kontakten til hinanden:
Måske står I i en situation hvor I har brug for hjælp til at reparere kontakten med hinanden. Det de fleste af os ønsker os, er kontakt og anerkendelse.
At kunne kommunikere med hinanden, at kunne få handlemuligheder at kunne se hinanden i et nyt lys og i sidste ende at blive elsket.
Men måske er I kommet for langt væk fra hinanden og har brug for en udefra som kan hjælpe med at opnå en anden form for samvær. Måske er forholdet blevet så tyndslidt, at der er overvejelser om I overhovedet skal være sammen.
I parterapien kommer der ofte par som siger “vi forstår ikke hinanden”. Ofte taler vi fra et sted, hvor vi glemmer at lytte, vi kan være optaget af vores egne værdier og det som føles rigtigt for os selv.
Vi glemmer at bede vores partner om at lytte, og bliver frustreret over, ikke at blive hørt og lyttet til. Vi oplever måske, at vi taler forbi hinanden.
Konflikter er for mange et livs vilkår, som også kan skabe udvikling i relationer. Uanset om vi er i relation med en partner, en ven eller forældre/barn, vil vi opleve at hvis vi ændrer lytte og tale mønstre, vil mange ting i hverdagen ændre sig. Vi kan sagtens være uenige, og gøre ting på forskellig måde, men hvis vi begynder at tale fra et andet sted, et sted hvor vi anerkender forskelligeheden, så får vi nemmere ved at forstå hvad den anden mener, og hvorfor det kan give mening at gøre ting på en bestemt måde.
Hjælp til at være gode forældre, selvom vi er skilt
Hvis tingene er kørt for langt ud, kan I også have et ønske om at kunne afslutte med hinanden på en ordentlig måde. At få nogle værktøjer, så det er muligt også at tale sammen på en respektfuld måde, også efter bruddet.
Selvom parforholdet brydes, har mange stadig fælles børn, hvor det er vigtigt at man stadig kan tale sammen, uden konflikter.
Ofte har nyskilte brug for hjælp til samværsondringen, hvordan forbliver vi gode forældre selvom vi ikke længere bor sammen, hvornår introducerer vi nye partnere, og hvordan?