– Jeg arbejder ud fra en narrativ tænkning. Ordet Narrativ betyder historie eller fortælling. Mennesker forsøger altid at skabe mening og sammenhæng som et værn mod kaos og utryghed. Denne mening organiseres i en fortælling og fortællingen organiserer meningen. I den Narrative terapi sættes der fokus på klientens fortællinger om sig selv, og dermed handlinger og identitet.
– Den Narrative tænkning, har en dyb respekt for, at det er klienten og ikke terapeuten, der er eksperten, forstået på den måde, at der ikke kun er én bestemt måde at ”være rigtig” på.
Den historie vi fortæller om os selv former os selv og vores liv. Derfor arbejder den Narrative terapeut på, sammen med klienten, at få italesat de problemhistorier og konklusioner om egen identitet og at finde frem til, hvad der er vigtigt for den enkelte og udforske nye muligheder og nye måder at se sig selv og sin omverden på – og dermed finde nye og fortællinger om sig selv.
– I den Narrative terapi vil vi ”eksternalisere ”. Dette er en samtaleform, der har til hensigt at adskille problemet fra personen. Det er “Problemet, der er Problemet og ikke Personen, der er Problemet”. Gennem denne særlige måde at tale om Problemet på skabes nye muligheder for at tale om, hvilken effekt Problemet har på Personen og det bliver lettere, sammen med terapeuten, at sætte ind overfor og ændre forholdet til Problemet.
Den Narrative terapi har en anerkendende tilgang og fokuserer dermed på det, der lykkes. Ideen med denne tilgang er bevidst at flytte fokus fra mangel- og kritiksproget til at italesætte det, der fungerer.
– Hvis det er ok for dig,  lyd optager jeg samtalen, det gør jeg for at kunne sende dig en feedback/bevidning på samtalen, som jeg sender på mail. Jeg har i mit liv haft perioder, hvor jeg selv har haft brug for at komme i terapi, og ofte var der dele af samtalen jeg ikke helt kunne huske, eller bare havde brug for at få repeteret.Jeg lytter også samtalen igennem igen, fordi jeg har brug for at  tjekke mig selv i forhold til kvaliteten i samtalerne. Også for bedre at kunne forberede mig på næste samtale, hvis vi aftaler et forløb.